Home / Lớp 11 / Trắc nghiệm tổ hợp và xác suất có giải chi tiết trong các đề thi thử Toán 2018

Trắc nghiệm tổ hợp và xác suất có giải chi tiết trong các đề thi thử Toán 2018

Tài liệu gồm 247 trang tổng hợp các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tổ hợp và xác suất có giải chi tiết trong các đề thi thử Toán 2018, các câu hỏi và bài tập với đầy đủ các mức độ nhận thức khác nhau và độ khó được sắp xếp theo mức độ tăng dần.

Trích dẫn tài liệu trắc nghiệm tổ hợp và xác suất có giải chi tiết trong các đề thi thử Toán 2018:
+ (THPT Chuyên ĐHSP – Hà Nội – Lần 1 năm 2017 – 2018) Có 5 học sinh không quen biết nhau cùng đến một cửa hàng kem có 6 quầy phục vụ. Xác suất để có 3 học sinh cùng vào 1 quầy và 2 học sinh còn lại vào 1 quầy khác là?

+ (THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An – Lần 2 năm 2017 – 2018) Một hộp đựng 10 thẻ được đánh số từ 1 đến 10. Phải rút ra ít nhất k thẻ để xác suất có ít nhất một thẻ ghi số chia hết cho 4 lớn hơn 13/15. Giá trị của k bằng?

+ (THPT Trần Phú – Đà Nẵng – Lần 2 – năm 2017 – 2018) Gọi S là tập hợp các sô tự nhiên có 9 chữ số đôi một khác nhau. Chọn ngẫu nhiên một số trong tập S. Tính xác suất để số được chọn có đúng bốn chữ số lẻ sao cho số 0 luôn đứng giữa hai chữ số lẻ.

XEM TRỰC TUYẾN

About Admin

Chia sẻ kiến thức học tập hữu ích !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *