Home / Thi Đại Học / TUYỂN TẬP CASIO PP GIẢI NHANH CÁC DẠNH BT ĐIỆN XOAY CHIỀU – NGUYỄN TRỌNG NHÂN

TUYỂN TẬP CASIO PP GIẢI NHANH CÁC DẠNH BT ĐIỆN XOAY CHIỀU – NGUYỄN TRỌNG NHÂN

TUYỂN TẬP CASIO PP GIẢI NHANH CÁC DẠNH BT ĐIỆN XOAY CHIỀU

Đây là tài liệu do tác giả Nguyễn Trọng Nhân biên soạn bám sát theo cấu trúc và mức độ đề minh họa môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm 2 phần chính

  • Phần lý thuyết : củng cố lại kiến thức môn vật lý trung học phổ thông
  • Phần giải bài tập: giới thiệu các bài toán và các phương pháp giải nhanh nhất

 

XEM TRỰC TUYẾN


About Admin

Chia sẻ kiến thức học tập hữu ích !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *